Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi

Poznaj sekrety Mikroskopowego Badania Żywej Kropli Krwi

Kontak z konsultantem
+48 605 630 560

Co ocenia Kropla Krwi

Mikroskopowe Badanie Żywej Kro­pli Krwi ocenia:

  • poziom sił wital­nych i obron­nych organizmu,
  • uszkodzenia wol­norod­nikowe komórek krwi — stopień zagroże­nia chorobą nowotworową,
  • prob­lemy z traw­ie­niem oraz stan narządów wewnętrznych, między innymi wątroby i śledziony,
  • niedobór kwasu foliowego, wit­a­miny B12 i żelaza,
  • ryzyko udaru móz­gowego, zawału serca oraz prob­lemów zatorowo– zakrzepowych,
  • zaburzenia przemi­any cho­les­terolu i kwasu moc­zowego — jest to jedyne badanie, które uwidacz­nia tworzące się blaszki miażdżycowe,
  • niedostate­czne nasyce­nie tlenem orga­nizmu, m.in. jako skutek nieod­powied­niego krążenia,
  • w próbce krwi możemy stwierdzić obec­ność różnych mikroor­ga­nizmów (bak­terii, grzy­bów, pasożytów),
  • tech­nika ciem­nego tła pozwala wykryć obec­ność wtrętów met­ali cięż­kich, np. kadmu, strontu, ołowiu.