Mikroskopowe Badanie Żywej Kropli Krwi

Poznaj sekrety Mikroskopowego Badania Żywej Kropli Krwi

Kontak z konsultantem
+48 605 630 560

Czym różni się od innych

Mikroskopowe Badanie Żywej Kro­pli Krwi różni się od bada­nia anal­i­ty­cznego tym, że:mikrolekarz

  • Pobrany roz­maz nie jest barwiony,
  • badanie obe­j­muje cała krew, a nie tylko jej część,
  • oce­nie pod­dane są żywe struk­tury komórkowe badanej próbki krwi dzięki zas­tosowa­niu dużego pow­ięk­szenia w tech­nice ciem­nego tła
  • Badanie pozwala określić nie tylko ilość lecz także akty­wność białych ciałek krwi,
  • Sza­cuje siłę bio­log­iczną krwi i jej wiek, który nie zawsze odpowiada wiekowi osoby badanej.